AVLYST - Bibelkveld - Åge Sele

Misjonskveld - Indonesia - Lidvar Espeseth