Bibelkveld - Preben Solvang

Misjonskveld - Indonesia - Lidvar Espeseth