Styremøte kl 1930

Bibelhelg m/Ingunn Holm (Sunde Bedehus)