Styret

Styret for Solheim Bedehus består av:

Jon Håvard Gundersen

Arvid Østhus

Grethe Dirdal

Sigurd Halvorsen