Styret

Styret for Solheim Bedehus består av:

Jon Håvard Gundersen – 46696715

Arvid Østhus – 47841580

Grethe Dirdal – 97623584

Oddvar Larsen – 99277182