Lag

Følgende foreninger og lag (m/ kontaktpersoner) er tilknyttet Solheim:

Hobbylaget
Grethe Dirdal – 97623584
Olaug Synnøve Gundersen – 97036923

Formiddagstreffet
Nancy Madsen – 51595217
Oddvar Larsen – 99277182

Kvernevik kvinneforening
Karin Lode – 90962976

Havila mannsforening
Jostein Figved – 90115568